תשלומים

תשלומים שוטפים

מיסי יישוב – נגבים מדי חודש על ידי המזכירות בהוראת קבע על פי הפירוט הבא:
מיסי ישוב 180 ₪ מיסי אמנה 20 ₪
מים וביוב – בהתאם לצריכת המים בפועל
אגרת שמירה – 146 ₪
מיסי הישוב משמשים לצורכי ציבור, כגון: נוי יישובי, חשמל יישובי, פעילויות תרבות וקהילה, משכורות לבעלי תפקידים, הוצאות משרדיות, אחזקת מבנים ציבוריים ועוד.
ארנונה – תשלום ארנונה נגבה ע"י המועצה האזורית ומחושב על פי שטח הבית

 

תשלומים חד פעמיים

חברות – לפי תקנון האגודה, כל משפחה המתגוררת שנה ביישוב מועמדת להתקבל לחברות באגודה. הקבלה מתבצעת ע"י הצבעה
של חברי האגודה. לאחר הקבלה, עלות ההצטרפות לאגודה הינה 500 ₪ לאדם. עליכם לחתום על הבקשה להיות חבר אגודה בזמן
פתיחת כרטיס תושב.
דמי כניסה לחברות באגודה - קונים- תשלום של 48,000 ₪, הכספים מיועדים לפיתוח היישוב. סכום זה משולם עם הכניסה לבית
ולמגורים בישוב.
שוכרים - לאחר שנתיים של מגורים בישוב מחויבים גם שוכרים להשתתף בתשלום זה על מנת לאפשר את פיתוח הישוב. התשלום
הינו חודשי ועל סך של 100 ₪ ועד לסכום מקסימלי של 15,000 ₪.
במידה והחליט השוכר לרכוש בית בישוב, יקוזז הסכום שכבר שולם על ידו מדמי הכניסה המלאים.