אסיפת חברים בנוגע להכנסת פועלים

18.03.2024

נוקדים (אל דוד) כפר שיתופי בע"מ

הודעה בדבר הצבעת חברי האגודה בסוגיית הכנסת פועלים פלסטינים ליישוב

 

לכבוד חברי האגודה השיתופית נוקדים,

בהמשך לאספת חברים שהתקיימה בתאריך 29.2.24 ולבקשת החברים לחידוד חלופות ההצבעה, מובאת להחלטת החברים הצעת החלטה מעודכנת.

 

ההצבעה תתקיים ביום רביעי, יז' אדר ב' 27.3.24

בין השעות 8:00-9:00 וכן בין 19:30-22:00

בקלפי אשר תוצב בחדר הישיבות במשרדי היישוב נוקדים.

 

הצבעה עבור בן/ בת זוג תתאפשר אך ורק באמצעות יפוי כח חתום.

 

בברכה,

אשר פוקס, חובב גליק, אוהד כץ

ועדת קלפי