עדכון בנושא כניסת פועלים ליישוב 19/05/2024

19.05.2024

הודעה מהנהלת היישוב נוקדים בנוגע להכנסת פועלים פלסטינים:

שלום וברכה,

בהתאם לתוצאות אספת חברים התכנסה ועדת חריגים לעניין כניסת פועלים.
הועדה גיבשה מדיניות שמתייחסת לתקופת זמן של כשנתיים בה יינתן לפרויקטים בשלים שנמצאים בשלבי ביצוע או היתרי בניה אישור להכנסת פועלים, מתוך מטרה שבתוך כשנתיים תסתיים העסקת פועלים ערבים ביישוב. נושא זה יבחן שוב בהמשך בהתאם לתנאים שישתנו וההתפתחויות בנושא. עדכון מלא של הוועדה מצו"ב.

במקביל מתבצעת עבודה בנושא תשתיות הביטחון ונהלי כניסת פועלים ביישוב. הנהלים כוללים נהלים כלליים הנכונים לכל אתר בניה ובתוכם:
* בידוק קפדני בשער היישוב
* יחס שמירה 1:5.
* איכות השומר- בהתאם לראיון שיעבור השומר מול רבש"ץ הישוב. בסמכות הרבש"ץ שלא לאשר שומר שאינו כשיר.
* שומר חייב להציג רישיון אקדח בתוקף.
* חל איסור על הכנסת רכבים ל.ז. ירוק.
* איסור הכנסת טלפונים ניידים.
* איסור יציאה מהאתר במהלך יום העבודה.
בנוסף, נקבעים נהלים לכל אתר בנפרד הכוללים את אופי הגידור הנדרש בהתאם לתוואי האתר, נהלי הסעת הפועלים מהכניסה לישוב ועוד.
אישורי הכניסה יתבצעו בהליך מדורג, תושבים המבקשים אישורים נדרשים להתעזר בסבלנות ולהשמע להוראות הרבש"ץ. עבירה על נהלי הביטחון עשויה לגרום להפסקת העבודה ולקנסות כספיים.

כמו"כ, במסגרת המעבר לשער אחוד מתוכנן מסוף בדיקת פועלים שיכלול אמצעים טכנולוגיים מתאימים שיאפשרו עמידה בסטנדרטים גבוהים של בידוק. העובדות בשער יחלו בשבועות הקרובים ואנו צופים כי בתוך כשלושה חודשים נעבור לשימוש מלא בשער האחוד.

בכל שאלה בנושא יש לפנות לרבש"ץ היישוב במייל b.nokdim@gmail.com או באמצעות וטטסאפ מזכירות נוקדים
02-9964545. להגשת בקשות לועדת חריגים יש לפנות במייל למזכיר היישוב mazkirnokdim1@gmail.com.

—————————————————————-

הודעה מועדת חריגים לעניין הכנסת פועלים פלסטינים:

תושבי נוקדים שלום
הועדה לבחינת החרגות להכנסת פועלים פלסטינים קיימה עד כה 2 פגישות במהלכן נידונו העקרונות המרכזיים תוך בחינת מכלול השיקולים שהוצגו בפני הועדה.
כמו כן דנה הועדה במגוון בקשות להחרגה שהוגשו הן ביחס לפרוייקטים ציבוריים (באמצעות מזכיר הישוב) והן על ידי תושבים פרטים שפנו לקבלת אישורי החרגה.
להלן עקרונות מתווה ההחרגה כפי שנקבע בועדה:
1. אישור כללי ינתן עבור פרויקטים הנמצאים בתהליכי תכנון/ביצוע תוך שמירה על מסגרת הזמנים המפורטת.
2. החל מה1.5 ולמשך 90 יום תנתן תקופת התארגנות לצורך קבלת אישורים והעמדת הסדרי הבטחון הנדרשים ע"י הישוב ומנהלי הפרויקט.
3. החל מה1.8.24 תינתן תקופה של עד 24 חודשים בהם ניתן יהיה להכניס פועלים פלסטינים ליישוב בהתאם להנחיות עד 1.8.26.
4. הועדה תתכנס לפי הצורך לבדיקת הפרוייקטים ובקשות חדשות להכנסת פועלים.
5. הועדה תתכנס בעוד כ- 20 חדשים לצורך בדיקת סטטוס הכנסת הפועלים בפרויקטים השונים.
6. כל הכנסת פועלים פלסטינים תהיה כפופה לאישורים הבטחוניים הנדרשים כפי שיגודרו ע"י הרבש"ץ ובהתאם להנחיות חטמ"ר עציון.

פניה לבקשת החרגה ניתן להגיש באמצעות הדוא"ל של מזכיר הישוב – mazkirnokdim1@gmail.com

לשאלות והבהרות מוזמנים לפנות לבחרי הועדה,

בברכה,
זאב מנחמסון, הראל מלק, אוהד כץ, עקיבא ברין, אלישע אדל.