ההודעה בדבר אסיפת חברים בנושא: קבלת חברים חדשים לאגודה

17.04.2024

נוקדים אל דוד כפר שיתופי בע"מ

הודעה בדבר אסיפת חברים בנושא: קבלת חברים חדשים לאגודה

 

לכבוד חברי אגודה שיתופית נוקדים,

נמסרת בזאת הודעה על אסיפת חברים שעל סדר יומה: קבלת חברים חדשים לאגודה .

 

האסיפה תתקיים ביום חמישי 16/05/2024 בשעה 19:30 במשרדי היישוב נוקדים.

בהעדר קוורום נדרש תתקיים האסיפה באותו היום ובאותו המקום בשעה 20:00

כפי שנהגנו בעבר, ההצבעה תתקיים באופן חשאי. הקלפי להצבעה תוצב במקום בין השעות 20:00-22:00.

 

תושבים המעוניינים להגיש מועמדות לוועדת קלפי מתבקשים לשלוח את בקשתם למייל mazkirnokdim1@gmail.com  עד יום שלישי 7.5.24 בשעה 20:00.

במידה ויהיו יותר מחמישה מועמדים נקיים בתחילת האסיפה הצבעה בהרמת יד לבחירת הוועדה.

רשימות בעלי זכות הצבעה ורשימת מועמדים לחברות מצורפות להודעה זו.

ערעורים: ניתן להגיש ערעורים על הרשימות במקרים הבאים:

חברי אגודה נוכחיים חבר שאינו מופיע ברשימת החברים ולטענתו הוא חבר באגודה.
חבר שמופיע ברשימת החברים ולטענתו הוא חדל מלהיות חבר.
רשימת מועמדים מועמד שלטענתו עמד בתנאי הסף לקבלה לחברות כמפורט בהמשך הודעה זו ואינו מופיע ברשימת המועמדים.
מועמד שמופיע ברשימת המועמדים אך הוא אינו חפץ בצירופו כחבר באגודה.

 

יש להגיש ערעורים עד יום ראשון 5.5.24 בשעה 20:00.

 

רשימות סופיות תפורסמנה ביום חמישי 9.5.24 בשעה 20:00.

להלן תנאי הסף לכניסה לרשימת המועמדים בהצבעה זו:

  • תנאי בסיסי לכל המועמדים – המועמד מילא טופס בקשת חברות לפני מועד הבחירות.
  • רוכשי בתים – אם חלפו 6 חודשים מיום פתיחת כרטיס תושב במזכירות הישוב.
  • יש לציין כי על המועמד להתגורר בישוב בפועל ביום הבחירות.
  • יכול להתקבל כחבר מי שהוא אזרח ישראלי, סיים שירות חובה, ועמד בחוק שירות ביטחון (ובכלל זה פטור משירות או דחייתו).
  • בני/בנות זוג של חברים באגודה, מחויבים באותם קריטריונים.

רשימות החברים והמועמדים לחברות המצורפות להודעה זו אינן מהוות רשימה סופית. רשימה סופית תפורסם כאמור ביום חמישי 9.5.24. בימים אלה המזכירות והוועדה עמלים כדי לארגן את פנקס הבוחרים כנדרש בחוק.

 

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למזכיר היישוב במייל mazkirnokdim1@gmail.com.

האמור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות וכמובן תקף לשני המינים

 

רשימה סופית של מועמדים לחברות באגודה 09.05.2024

רשימת חברי אגודה