קול קורא למועמדים לוועדה המייעצת לטיפול בסוגיית כניסת פועלים לישוב נוקדים

03.04.2024

קול קורא למועמדים לוועדה המייעצת לטיפול בסוגיית כניסת פועלים ליישוב נוקדים

חברי האגודה השיתופית נוקדים

שלום רב,

1. בהתאם להחלטת אסיפת חברים מיום 27.3.2024 תקיים האגודה הצבעה לבחירת חברי הוועדה המייעצת לטיפול בסוגיית כניסת פועלים ליישוב נוקדים.

2. בהתאם ללשון ההחלטה תפקידה של הוועדה הינו: לבחון כל פרויקט שכבר החל בביצוע בפועל או פרויקט בעל התחייבות "חוזית" בלתי ניתנת לשינוי ולהמליץ לועד המנהל לאשר החרגות, במידה ותשתכנע הוועדה כי לא קיימת חלופה ישימה אחרת.

בהתייחס לפרויקטים הציבוריים תדון הוועדה גם בהשלכות הכלכליות ו/או המשפטיות שיהיו לדחייה של פרויקטים/ הפסקתם או ביטולם על האגודה ובמידה ויעלו סוגיות מהותיות בעלות השלכות כבדות משקל הן יעלו לדיון בוועד המנהל, ובאסיפה יישובית במידת הצורך.

3. הוועדה תכלול 5 חברים- 4 ייבחרו בבחירות + נציג ועד מנהל.

4. חברי אגודה המעוניינים לקחת חלק בוועדה יגישו מועמדותם בדוא"ל למזכיר היישוב בכתובת: mazkirnokdim1@gmail.com עד ליום חמישי 4.4.2024 בשעה 19:00.

5. חברי אגודה המעוניינים לקחת חלק בועדת קלפי (עד 3 חברים) יגישו מועמדותם במייל mazkirnokdim1@gmail.com

6. ההצבעה תתקיים ביום שלישי, א' ניסן, 9.4.24. פרטי ההצבעה, לרבות שעות ומיקום יפורסמו ע"י ו. קלפי.

 

בכבוד רב,

ועד מנהל ומזכיר היישוב