זמני בריכה בסוכות

14.09.2023
שימו לב, יש זמנים שונים בחוהמ סוכות