פרוטוקולים

פרוטוקול 12.2.24

17.03.2024

פרוטוקול 4.3.24

14.03.2024

פרוטוקול 29.1.24

19.02.2024

פרוטוקול 15.1.24

19.02.2024

פרוטוקול 1.1.24

19.02.2024

פרוטוקול 14.8.23

20.09.2023

פרוטוקול 31.7.23

20.09.2023

פרוטוקול 17.7.23

20.09.2023

פרוטוקול 20.6.23

20.09.2023

פרוטוקול מס' 37

13.09.2023

פרוטוקול מס' 36

13.09.2023

פרוטוקול מס' 34

13.09.2023

פרוטוקול מס' 33

13.09.2023

פרוטוקול מס' 32

13.09.2023

פרוטוקול מס' 31

13.09.2023

פרוטוקול מס' 30

13.09.2023

פרוטוקול מס' 29

13.09.2023

פרוטוקול מס' 28

13.09.2023

פרוטוקול מס' 27

13.09.2023

פרוטוקול מס' 26

13.09.2023

פרוטוקול מס' 25

13.09.2023

פרוטוקול מס' 24

13.09.2023

פרוטוקול מס' 23

13.09.2023

פרוטוקול מס' 22

13.09.2023

פרוטוקול מס' 21

13.09.2023

פרוטוקול מס' 20

13.09.2023

פרוטוקול מס' 19

13.09.2023

פרוטוקול מס' 18

13.09.2023

פרוטוקול מס' 17

13.09.2023

פרוטוקול מס' 16

13.09.2023

פרוטוקול מס' 15

13.09.2023

פרוטוקול מס' 14

13.09.2023

פרוטוקול מס' 13

13.09.2023

פרוטוקול מס' 12

13.09.2023

פרוטוקול מס' 11

13.09.2023

פרוטוקול מס' 10

13.09.2023

פרוטוקול מס' 9

13.09.2023

פרוטוקול מס' 8

13.09.2023

פרוטוקול מס' 7

13.09.2023

פרוטוקול מס' 6

13.09.2023

פרוטוקול מס' 5

13.09.2023

פרוטוקול מס' 4

13.09.2023

פרוטוקול מס' 3

13.09.2023

פרוטוקול מס' 2

13.09.2023

פרוטוקול מס' 1

13.09.2023