נוקדים-אל דוד

בגלל הרוח בגלל הרוח בגלל הרוח

ישוב קהילתי מעורב על ספר המדבר