חוגים

משפט פתיחה

 

שם החוג

שם הקבוצה

מיקום

שם המדריך

טלפון

יום

משעה

עד שעה

מחיר לחודש

אומנות מלאכת יד א-ג בי"ס דביר הדר שרקי 055-6661560 א 16:15 17:00 180 ₪
אומנות מלאכת יד ד-ה דביר הדר שרקי 055-6661560 א 17:15 18:00 180 ₪
בית ספר למחול וריקוד נערות סטודיו קורטקס עדן 054-4396926 א 18:30 19:15 130/200 ₪
התעמלות קרקע ג-ה חדר חוגים כתריה עמיאל 053-9662066 א 14:30 15:15 190/280 ₪
התעמלות קרקע מתקדמות חדר חוגים כתריה עמיאל 053-9662066 א 15:15 16:15 220/280 ₪
התעמלות קרקע גן חדר חוגים כתריה עמיאל 053-9662066 א 16:15 17:00 190/280 ₪
התעמלות קרקע א-ב חדר חוגים כתריה עמיאל 053-9662066 א 17:00 17:45 190/280 ₪
מהנדסי העתיד א-ב רבקה יורב 050-4999069 א
מהנדסי העתיד ג-ד רבקה יורב 050-4999069 א
תכנות סקראץ' ד-ו רבקה יורב 050-4999069 א
תכנות App inventor ו-ט רבקה יורב 050-4999069 א
טקוואנדו - הרשמה דרך המדריך  4-7 חדר חוגים אילן ברגינסקי 050-9481366 ב 16:15 17:00 180 ₪
טקוואנדו - הרשמה דרך המדריך  7-10 חדר חוגים אילן ברגינסקי 050-9481366 ב 17:00 17:45 180 ₪
קפוארה ב-ג סטודיו מאיר קופרשמיט 050-9806570 ב 17:15 18:15 150 ₪
קפוארה ד-ה סטודיו מאיר קופרשמיט 050-9806570 ב 18:15 19:15 150 ₪
קפוארה ו ומעלה סטודיו מאיר קופרשמיט 050-9806570 ב 19:15 20:15 150 ₪
קפוארה גברים סטודיו מאיר קופרשמיט 050-9806570 ב 20:15 21:15 150 ₪
כדורסל ג-ד מגרש ג'קסון יעקב 054-7274646 ב 17:00 18:00 160 ₪
כדורסל ה-ו מגרש ג'קסון יעקב 054-7274646 ב 19:00 20:00 180 ₪
נגרות א-ב קדם אבי זורנברג 054-7747590 ב 16:00 16:45 170 ₪
נגרות ג-ד קדם אבי זורנברג 054-7747590 ב 17:00 17:45 170 ₪
נגרות ה-ומעלה קדם אבי זורנברג 054-7747590 ב 18:00 18:45 170 ₪
קרמיקה א-ג דביר בכור ראובן 058-4062425 ב 16:45 17:30 170 ₪
קרמיקה ד-ו בי"ס דביר בכור ראובן 058-4062425 ב 17:45 18:30 170 ₪
רובוטרוניק א-ו בי"ס דביר אבישי 504153669 ב 18:15 19:15 170 ₪
כדורסל בנות בנות ד-ו מגרש ג'קסון יעקב 054-7274646 ב 18:00 19:00 160 ₪
בית ספר למחול וריקוד  16+ בנים סטודיו משה שבת 054-2090220 ג 19:00 20:00 190 ₪
בית ספר למחול וריקוד ה-ח בנים סטודיו משה שבת 054-2090220 ג 18:00 19:00 190 ₪
כדורגל ב-ג מגרש שוורץ אלעד 054-760983  ג 15:30 16:15 165 ₪
כדורגל ד-ה מגרש שוורץ אלעד 054-760983  ג 16:15 17:00 165 ₪
כדורגל גן-א מגרש שוורץ אלעד 054-760983  ג 17:00 17:45 165 ₪
כדורגל ו-ח מגרש שוורץ אלעד 054-7609839 ג 17:45 18:00 165 ₪
בית ספר למחול וריקוד גנים סטודיו ברנס הדסה 054-8371698 ד 16:30 17:15 170 ₪
בית ספר למחול וריקוד א-ג סטודיו ברנס הדסה 054-8371698 ד 17:15 18:00 170 ₪
בית ספר למחול וריקוד -היפ הופ ד-ו בנות סטודיו ברנס הדסה 054-8371698 ד 18:00 18:45 170 ₪
בית ספר למחול וריקוד - היפ הופ ז-ח בנות סטודיו ברנס הדסה 054-8371698 ד 18:45 19:45 180 ₪
מקהלה מקהלת נשים חדר חוגים היזמי שושנה ד 20:00 21:30 150 ₪
תרבות-בי"ס לתאטרון תאטרון ב-ג חדר חוגים רחל קשת 052-3992201 ד 15:00 16:00 200 ₪
תרבות-בי"ס לתאטרון תאטרון ד-ה חדר חוגים רחל קשת 052-3992201 ד 16:30 18:00 240 ₪
תרבות-בי"ס לתאטרון תאטרון ו-ז חדר חוגים רחל קשת 052-3992201 ד 18:00 19:30 240 ₪
רכיבת אופניים - הרשמה דרך המדריך אופניים  א-ג עדין צ'סנר 050-9213134 ד 17:15 18:15 160 ₪
רכיבת אופניים - הרשמה דרך המדריך אופניים ד-ו עדין צ'סנר 050-9213134 ד 18:15 19:15 160 ₪
בית ספר למחול וריקוד נערות קורטקס עדן ה 18:30 19:15 130/200 ₪
גיטרה גיטרה  30/45 דק היזמי שושנה