בית הספר קדם

בית ספר יסודי ממ"ד משלב

מזכירות בית הספר 02-6505956
מנהל בית הספר: אהרון פרינלנדר
nokdimdim@gmail.com