בית הספר נוה

בי"ס יסודי תורני צומח לבנות. ממוקם בחוות שדה בר