ביטחון

מוקד חירום 1208
בכל אירוע חרום או ביישוב או בדרך אליו
חמ"ל יישובי - ברור ביטחוני 053-9322465
עמותת ידידים סיוע בדרכים 053-3131310