אסיפת תקציב 2024

22.07.2024 20:00
|
|
22.07.2024 20:00

נוקדים (אל דוד) כפר שיתופי בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של חברי האגודה

 

אסיפת תקציב 2024

 

האסיפה תתקיים ביום שני, טז' בתמוז תשפ"ד, 22/07/2024

באולם אירועים בשעה 20:00 .               

במידה ולא יהיה קוורום חוקי לקיום האסיפה,

האסיפה תידחה לשעה 20:30, ותתקיים בכל קוורום.

 

על סדר היום:

  1. פתיחת האסיפה ע"י יו"ר ועד המנהל
  2. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
  3. אישור סדר היום של האסיפה.
  4. אישור דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2022 .

מי שמעונין בדו"ח הכספי המלא יפנה למזכירות פיזית או בדוא"ל mazkirnokdim1@gmail.com ויקבל עותק של הדו"ח המלא.

  1. הצגת תקציב ביצוע לשנת 2023
  2. אישור תקציב לשנת 2024 .

להזמנה זו מצ"ב  תקציב האגודה לשנת 2024.

  1. אישור מיסים ותשלומים לאגודה לשנת 2024 כדלהלן:

התשלום הוא לכל תא משפחתי – תשלום חודשי:

מס תושב                                                         203 ₪ 

אגרת ביטחון                                                   146 ₪

מסי תנועה מיישבת "אמנה"                            20 ₪

בנ"ע ונוער (למשפחה עם ילד אחד או יותר בכיתות ד'-י"ב)    10 ₪

  1. אישור הלוואות האגודה.

 

בברכה,

                                                          ועד האגודה ומזכירות הישוב

 

 

הזמנה לאספת תקציב 24

להרשמה ובירורים נוספים