שולחנות עגולים הקמת תיכון

נפגשים לשולחנות עגולים לדיון להקמת תיכון במזרח הגוש

12.09.2023 20:00
|
כל מי שרוצה להשפיע
|
חטיבה בוגרת, תקוע
12.09.2023 20:00
כל מי שרוצה להשפיע
חטיבה בוגרת, תקוע