פיקניק קהילתי

פיקניק משותף בפארק המייסדים

15.06.2023 17:00
|
משפחות
|
פארק המייסדים
15.06.2023 17:00
משפחות
פארק המייסדים

מוזיקה ומחצלות עלינו, אוכל ואווירה עליכם