ערב נשים

הכנה לחנוכה- ערב לימוד ונגינה

03.12.2023 20:45
|
נשים
|
בית כנסת נוקדי שאול
03.12.2023 20:45
נשים
בית כנסת נוקדי שאול

נשות נוקדים
מוזמנות לערב הכנה לחנוכה

לימוד משותף עם בת שבע סמט, שושו סבן ורחל האריס
בליווי נגינה של קרן פיש

בואנה בשמחה