סדנת שוקולד לכיתות ג-ו

10.10.2023 10:30
|
|
10.10.2023 10:30

דסנת שוקולד לכיתות ג-ו, בשני סבבים.
10:30 כיתות ג-ד
11:30 כיתות ה-ו.

ההשתתפות בהרשמה בלבד!

https://forms.gle/ikGLpL3Ja4uJm6us6

להרשמה ובירורים נוספים