חמשישי זוגי

חמשישי זוגי למשרתי מילואים וכוחות הביטחון

16.05.2024 0:00
|
זוגות משרתי מילואים וכוחות הביטחון
|
מלון רמדה נתניה
16.05.2024 0:00
זוגות משרתי מילואים וכוחות הביטחון
מלון רמדה נתניה

3 ימי נופש זוגי לזוגות משרתי מילואים וכוחות הביטחון

ניתן להשתמש בשובר הזוגי

פרטים בהמשך

שמרו את התאריך

להרשמה ובירורים נוספים