תרבות חילונית- גיבושישי

ועדת גיבושישי יוזמת ומארגנת פעילויות לתושבים החילוניים בשבתות על מנת לגבש ולתת תחושה קהילתית