תמר בקהילה

"על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות ב)

הקמנו בישובנו צוות תמר לקהילה שמטרתו ליצור קהילה שיודעת לתמוך / לתת חיבוק לאורך זמן במשפחות במשבר..

המטרה של צוות יד תמר נוקדים היא לייצר חוסן קהילתי ותחושה של ערבות הדדית בין כל חברי הקהילה וכמובן לתמוך וללוות את אלו הזקוקים לעזרה בעת משבר.
יד תמר יוצרת תיווך נכון בין הצורך והיכולת של המשפחה, לבין המענה והסיוע של המעגלים שסביב המשפחה וקהילת התומכים.

תושבי נוקדים מתמודדים עם משברים של החיים בשלווה וביטחון
כי הקהילה מחבקת אותם – גם כשהם רוצים לשמור על פרטיותם