מוגנות

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות אודות ההיקף הנרחב של פגיעות מיניות, על כן, ובמטרה לתת מענה קהילתי לתופעה קשה זו הוקמו ועדות מוגנות בישובי המועצה.

מטרת הועדה היא לתת מענה, הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה, לסוגיות הקשורות בפגיעות מיניות.
הצוות פועל בדיסקרטיות ומחויב לשמירה על סודיות. יחד עם זאת, במקרה של פגיעה או חשד לפגיעה בקטינים ובחסרי ישע על ידי האחראי עליהם, הועדה תעשה את המוטל עליה ע"פ חוק חובת הדיווח לרשויות.

הועדה באת כוחה של הועד המנהל והמועצה ועובדת בשיתוף פעולה לפי הצורך עם גורמים שונים בקהילה ובמועצה, ע"פ שיקול דעתה ובתיאום עם הפונה אליה.

ועדת מוגנות בישוב נוקדים מהווה כתובת לפניות במקרים של פגיעה או תחושת אי מוגנות קהילתית. צוות הועדה יוכל לסייע, ללוות ולתווך לגורמי טיפול, רווחה, משטרה ומשפט במידת הצורך.

בנוסף, צוות מוגנות פועל במרחב ההסברה והמניעה באמצעות הרצאות וסדנאות בנושאים הנוגעים לתחום המוגנות. ניתן לפנות לכל אחד מחברי הוועדה באופן אישי או אנונימי.

חברי הועדה:
טל מן, יו"ר
רני שגיב, ראובן זמירי, קרן פיש, שמחה רוזנברג, ורוני ברין