ועד סניף

מטרת הוועדה להיות כתובת מלווה להורי הסניף, לצוות, ולקומונרית ולסייע בדברים במה שצריך. הוועדה גם מתווכת בין ההורים לבין הצוות לפי הצורך ובין הסניף לבין היישוב. חברי הוועדה רואים את החשיבות הרבה של תנועת נוער בחיי ילדינו גם בעידן של היום ורוצים לתמוך ולקדם נושאים שקשורים לסניף.
תחומי עשיה - מפגשים עם הקומונרית באופן שוטף ולקראת תקופות ייחודיות (חודש ארגון, קיץ), עדכון לגבי שיבוצים להדרכה, ייעוץ במצבים ובאירועים מורכבים שיש בסניף, היערכות לקראת אירועים כמו לג בעומר, וכמובן תמיכה ופינוק לצוות המדריכים.