ועדת קהילה

ועדת קהילה מייצגת את הפנים השונות והיפות של נוקדים ועוסקת בשאלות מהותיות של פני הישוב