שירותים לתושב

מזכירות הישוב

מקווה נשים

מקווה כלים

אולם אירועים

בית הכנסת הכלל ישראלי

בית כנסת נוקדי שאול

בית כנסת נוף הרודיון

בית כנסת אהבת ישראל

שירותים נוספים

סופר "הכל כאן"

מרפאת כללית

בית הספר קדם

בית הספר נוה

בית הספר דביר

בריכת נוקדים

מועדון ותיקים