וועדות

וועדת ברוכים הבאים

ועדת קהילה

חינוך גיל הרך

עזרה הדדית

ערבי נשים

תמר בקהילה

תרבות חילונית- גיבושישי