בעלי תפקידים

מזכיר הישוב

ברוכי בורשטיין

מנהלת משרד

מירי גורלובסקי

מנהלת קהילה

אביגיל טחובר הופמן

רכזת חברה ופרט

מיכל קופינסקי

רכזת תרבות וחוגים

אסנת צנטנר

רבש"ץ

יהודה דרי

קומונרית

מוריה עבאדי

רכזת נוער בוגר

אמונה מלכה

מנהל תחזוקה

בוריס רבינוביץ

אחראי אולם אירועים

אמיר פופוביץ

ספרנית

נעמי הכהן

סייר
רכזת נוער צעיר

צפנת כריש

רכזת נוער צעיר

עדינה כהן